S İ F A H A N E M

7 ay önce

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK.

Psikolojik danışma, kişinin kendisini anlaması, farkındalık kazanması, sorunlarını tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve daha sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendisini geliştirmesi için profesyonel kişilerce verilen
uzman yardım sürecidir.

Psikolojik danışma, problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirmiş olan ve danışanın kendini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanır.

Benzer Yazılar